Νέα & Ανακοινώσεις

4 Ιουλίου 2024

«2η Πρόσκληση ωφελούμενων σε επιδοτούμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης: «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202»

Το Επιμελητήριο Λέσβου στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202» υλοποιεί τις ενέργειες, Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης σε οριζόντιες και […]
27 Μαΐου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής Ωφελούμενων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Λέσβου στο πλαίσιο της Πράξης “Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο” (MIS 6001202)

Σύμφωνα με το με αριθ. 1228/27,05,2024 πρακτικό συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λέσβου σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, των […]
17 Μαΐου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Ωφελούμενων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Λέσβου στο πλαίσιο της Πράξης “Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο” (MIS 6001202)

Μετά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 10.05.2024, διενεργήθηκε διαδικασία αναλυτικής εξέτασης της πληρότητας των αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών των υποψήφιων ωφελουμένων της πρόσκλησης από την αρμόδια επιτροπή […]
24 Απριλίου 2024

Έγκριση παράτασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202.

Μυτιλήνη, 24-04-2024 Αρ. Πρωτ.: 168   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Λέσβου, κατόπιν της υπ. αριθμ. 1202/31.10.2023 Απόφασης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο […]
5 Απριλίου 2024

«1η Πρόσκληση ωφελούμενων σε επιδοτούμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης: «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202»

Το Επιμελητήριο Λέσβου στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202» πρόκειται να υλοποιήσει τις ενέργειες, Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης σε […]
5 Απριλίου 2024

ΑΦΜ – Στοιχεία Φυσικού Προσώπου & Υπεύθυνη Δήλωση

Δικαιολογητικό συμμετοχής 4:  Έκδοση εγγράφου με στοιχεία Μητρώου – Φυσικού Προσώπου από την myAADE Οδηγίες έκδοσης: Εισέλθετε στην ιστοσελίδα της myAADE, πατώντας το ακόλουθο link https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki […]