Πληροφορίες

Καλώς ορίσατε στο  επιμελητηρίου Λέσβου.

Έργο : «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 6001202. Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου»

Θεματικό αντικείμενο 1: Εκπαίδευση στην Γαλάζια Οικονομία

  • Εκπαιδευτικός τουρισμός (90 ώρες)
  • Μορφές Θεματικού Τουρισμού (90 ώρες)

Θεματικό αντικείμενο 2: Εκπαίδευση στην Πράσινη Οικονομία

  • Υποδομές, Συστήματα Πληροφορικής & Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (90 ώρες)
  • Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι (90 ώρες)

Θεματικό αντικείμενο 3: Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Οικονομία

    • Digital media Specialist (90 ώρες)
    • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δικτύωση & Εξωστρέφεια (90 ώρες)

300 ώρες κατάρτιση

150 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

5 ατομικές Συμβουλευτικές και 2 ομαδικές

Πιστοποίηση

 

 

2.250€ Εκπαιδευτικό επίδομα

Η παρούσα πράξη είναι ανοικτή σε όλους τους Ανέργους (με ενεργή κάρτα ανεργίας από την ΔΥΠΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου